O systému 3D pěna Puramida

PURAMIDA 3D pěna má oproti běžně používaným materiálům mnoho výhod. Jedna z nejdůležitějších je úspora až 70% nákladů na topení čí chlazení stavby, a to díky součiniteli tepelné vodivosti ( W/mK ). Při nízké vrstvě použitého izolantu tak šetříte místo v konstrukci stavby a zároveň i náklady na její pořízení (není ani potřeba parozábrana).

PUR pěna je také vysoce přilnavá ke všem druhům materiálů a není tedy nutné použití žádných kotvících prvků. Aplikuje se přímo na zateplovaný povrch a nástřik je proveden v jedné souvislé vrstvě beze spár.Vyplní každý prostor i těžko přístupnou skulinu. Podle místních podmínek lze aplikovat až 350 m2 za den. Díky velké rozpínavosti a dalším vlastnostem nevytváří žádné tepelné mosty a kondenzační místa.