Puramida Basic

Měkká pěna pro zateplování podkroví, plochých střech, obvodových zdí včetně fasád, pro dřevostavby i s akustickou izolací, technické  průmyslové balení.

měkká PUR pěna pro tepelné izolace s objemovou hmotností 8 kg/m3 S PAROZÁBRANOU

Startime4 - 6s
Gel time8 - 12s
Tackfree time14 - 18s
Směšovací poměr1 : 1obj
Objemová hmotnost7 - 11kg/m3
Tepelná  odolnost- 50 / + 90°C
Koef. tepelné vodivosti      0,037W/(m.K)
Počet uzavřených buněkméně než 20%
Difuze vodních par0,2258 / 3,2Mg/m.h.Pa
Pevnost v tlaku při 10 % napětí7kPa
Třída hořlavosti   F (B3) 
Doporučená teplota ohřevu   

měkká PUR pěna pro tepelné izolace s retardéry proti hoření (10-13  kg/m3)

 

Startime2 - 4s
Gel time5 - 8s
Tackfree time20 - 30 s
Směšovací poměr1 : 1obj
Objemová hmotnost9 - 13kg/m3
Tepelná  odolnost- 50 / + 90°C
Koef. tepelné vodivosti      0,034W/(m.K)
Počet uzavřených buněkméně než 14%
Třída hořlavosti   E  samozhášivý 
Doporučená teplota ohřevu 35 - 55°C

 

měkká obalová PUR pěna s pomalým startem
(8 kg/m3)

 

Startime18 - 22s
Gel time50 - 54s
Tackfree time80 - 110s
Směšovací poměr1 : 1obj
Objemová hmotnost8 - 12kg/m3
Tepelná  odolnost- 50 / + 90°C
Koef. tepelné vodivosti      0,034W/(m.K)
Počet uzavřených buněkméně než 14%
Třída hořlavosti    
Doporučená teplota ohřevu 35 - 55°C

 

měkká PUR pěna pro akustické izolace (12 kg/m3)

 

Hustota polyol S-904  g/m31,10
Hustota izokyanát H        g/m31,23
Viskozita polyol S-904  mPas230 (při 25 °C)
Viskozita izokyanát H      mPas250 (při 25 °C)
Startimes
Gel times12
Směšovací poměrobj100 : 100
Objemová hmotnostkg/m312
Tepelná  odolnost°C-50 / + 100 , krátkodobě +120
Třída hořlavosti  B2
Akustický útlum při tloušťce 5 cmdB40
Akustický útlum při tloušťce 8 cm +

10 cm vzd. mezera

dB60