Stavební práce

Naše firma si za dobu svého působení vybudovala pozici spolehlivého dodavatele zemních prací spojených s dokončováním kompletních komunikací, chodníků, parkovišť, vodovodních a kanalizačních řádů, zajištěním příslušné dokumentace, jakož i poskytováním poradenství a servisu v havarijních situacích. Navazujeme tak na tradici společnosti Josef Červenka, která působila v našem regionu dvě desetiletí a od níž jsme po vzájemné dohodě převzali klíčové zaměstnance.

Řadíme se k firmám menší a střední velikosti, zakázky většího rozsahu realizujeme ve spojení s renomovanými partnery.

  • Zhotovujeme domovní i průmyslové přípojky všech typů inženýrských sítí.
  • Realizujeme kompletní komunikace ze všech typů povrchů – zámkové dlažby, chodníky.
  • Zejména veřejná správa uvítá praktickou zkušenost při realizaci multifunkčních hřišť.